Privacy Statement

Privacyverklaring Maastricht Platform for Community-Engaged Research

De bescherming van jouw privacy is belangrijk voor de Universiteit Maastricht (UM) en daarom gaat de UM zorgvuldig om met je persoonsgegevens. De UM is de verwerkingsverantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens. Hoe de UM jouw privacy waarborgt is uiteengezet in deze privacyverklaring. 

 • Deze privacyverklaring heeft specifiek betrekking op de verwerking van jouw persoonsgegevens binnen het Maastricht Platform for Community-Engaged Research (MPCER). De UM heeft ook een algemene privacyverklaring, welke je kunt vinden op www.maastrichtuniversity.nl. Deze algemene privacyverklaring regelt de verwerkingen die niet specifiek in de privacyverklaring van het Maastricht Platform for Community-Engaged Research worden genoemd. Hier en daar zal er worden verwezen naar deze algemene privacyverklaring voor meer informatie.

   

  Contactgegevens

  Heb je vragen over deze privacyverklaring, wil je meer weten over hoe de UM omgaat met persoonsgegevens of heb je misschien een klacht, dan kan je terecht bij:

  Universiteit Maastricht

  T.a.v. Functionaris voor gegevensbescherming

  Postbus 616

  6200 MD Maastricht

  privacy@maastrichtuniversity.nl

  Je kunt de functionaris voor gegevensbescherming van de UM bovendien rechtstreeks bereiken via fg@maastrichtuniversity.nl.

   

  Welke persoonsgegevens het Maastricht Platform for Community-Engaged Research verwerkt

  In het kader van het Maastricht Platform for Community-Engaged Research kan de UM de volgende persoonsgegevens verwerken:

  Voornaam;

  Achternaam;

  E-mailadres;

  Affiliatie;

  Mening over MPCER-activiteiten en over onderzoek waarbij de gemeenschap is betrokken.

   

  Bijzondere persoonsgegevens

  Via het Maastricht Platform for Community-Engaged Research verwerkt de UM geen bijzondere persoonsgegevens.

   

  Doeleinden

  Het doel van de verwerking van de bovenstaande persoonsgegevens is:

  Het opnemen van contact wanneer je het contactformulier op de MPCER-website hebt ingevuld;

  Het opnemen van contact wanneer je je hebt geregistreerd voor een MPCER-evenement;

  Het mogelijk maken van deelname aan MPCER-evenement;

  Het versturen van updates met betrekking tot de ontwikkeling van projecten bij MPCER.

   

  Verwerkingsgrond

  Wanneer de UM jouw persoonsgegevens verwerkt, dan is deze verwerking gebaseerd op een verwerkingsgrond. Een verwerkingsgrond is de reden waarom persoonsgegevens worden verwerkt.

  Voor de verwerking van de bovengenoemde persoonsgegevens is de verwerkingsgrond jouw toestemming.

   

  Bewaartermijnen

  Persoonsgegevens worden door de UM niet langer bewaard dan noodzakelijk is om het doel van de verwerking te realiseren of om te voldoen aan een wettelijke plicht. De bovenstaande persoonsgegevens worden bewaard gedurende twee jaar, gerekend vanaf het laatste contact met MPCER. 

   

  Ontvangers van persoonsgegevens

  Binnen de UM zijn er maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat enkel de personen die je persoonsgegevens moeten verwerken toegang daartoe hebben. Wanneer andere partijen (bv. Universiteitsfonds Limburg) interesse hebben in jouw gegevens (bv. om je uit te nodigen voor een evenement), zullen we dit eerst aan jou voorleggen en jouw toestemming vragen om jouw gegevens te delen.

   

  Jouw rechten

  De privacywetgeving geeft jou een aantal rechten met betrekking tot je persoonsgegevens. Deze rechten staan hieronder kort benoemd. In de algemene privacyverklaring op www.maastrichtuniversity.nl vind je meer informatie over elk van deze rechten en hoe je deze rechten uitoefent.

  Je hebt het recht op inzage, correctie en wissing van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht de verwerking te laten beperken, je gegevens over te laten dragen aan een andere partij en het recht om bezwaar te maken wanneer er wordt verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang.

  Wanneer je een van de onderstaande rechten wilt uitoefenen kan je daarvoor schriftelijk contact opnemen met privacy@maastrichtuniversity.nl of rechtstreeks met functionaris voor gegevensbescherming via fg@maastrichtuniversity.nl.

  Wanneer je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de UM, kun je hierover contact opnemen met de UM via bovenstaande contactgegevens. Je hebt bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je lezen hoe je dat moet doen.